กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
วันที่กิจกรรม
หมวดกิจกรรม(ค่าชั่วโมง)
จำนวนที่สมัคร
จำนวนรับสมัคร
วันที่รับสมัคร
กิจกรรมของสังกัด
1
Science smart skills : องค์กรมองหาคนแบบไหนในยุค Next normal สายงานนิติวิทยาศาสตร์
30/09/2564-30/09/2564
(1ชม.)
657
700
09/09/2564-29/09/2564
คณะวิทยาศาสตร์
2
Science smart skills : วัคซีนชีวิต พิชิตภัยสังคม
01/10/2564-01/10/2564
(1ชม.)
534
800
09/09/2564-30/09/2564
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ ต่างสาขาวิชาที่สนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อสาขาวิชาที่ตนเองสังกัด
หากเป็นนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป กรุณาดูหมวดกิจกรรม(ค่าชั่วโมง) ได้ในลิงก์รายละเอียดกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม โดยยึดตามรายละเอียดกิจกรรมที่ผู้จัดกิจกรรมให้ไว้