กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
วันที่กิจกรรม
หมวดกิจกรรม(ค่าชั่วโมง)
จำนวนที่สมัคร
จำนวนรับสมัคร
วันที่รับสมัคร
กิจกรรมของสังกัด
1
Playground for Scientists 2023 : New Idea pitching สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
18/02/2566-18/02/2566
(4ชม.)
18
70
24/01/2566-16/02/2566
คณะวิทยาศาสตร์
2
Science IT : อบรม Microsoft Word 2010
05/02/2566-05/02/2566
(6ชม.)
48
100
27/01/2566-04/02/2566
คณะวิทยาศาสตร์
3
Science IT : อบรม Microsoft PowerPoint 2010
18/02/2566-18/02/2566
(6ชม.)
35
100
27/01/2566-16/02/2566
คณะวิทยาศาสตร์
4
Science IT : อบรม Microsoft Excel 2010
19/02/2566-19/02/2566
(6ชม.)
55
100
27/01/2566-16/02/2566
คณะวิทยาศาสตร์
5
Science communication: ปลุกพลังนักพูดในตัวคุณ
07/02/2566-07/02/2566
(2ชม.)
60
60
30/01/2566-06/02/2566
คณะวิทยาศาสตร์
6
Science smart skills : กฎหมายควรรู้ ดูแลตนเองและคนรอบข้าง
16/02/2566-16/02/2566
(2ชม.)
79
100
31/01/2566-15/02/2566
คณะวิทยาศาสตร์
7
Science smart skills : ระบบมาตรฐาน ISO 9001
11/02/2566-11/02/2566
(2ชม.)
60
60
31/01/2566-10/02/2566
คณะวิทยาศาสตร์
8
Science IT : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
25/02/2566-26/02/2566
(10ชม.)
9
60
31/01/2566-24/02/2566
คณะวิทยาศาสตร์
9
การอบรมการพูดนำเสนอผลงาน
19/02/2566-19/02/2566
(2ชม.)
53
100
31/01/2566-17/02/2566
คณะวิทยาศาสตร์
10
โครงการอบรม"รู้ทันภัยออนไลน์"
23/02/2566-23/02/2566
(2ชม.)
18
60
02/02/2566-22/02/2566
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ ต่างสาขาวิชาที่สนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อสาขาวิชาที่ตนเองสังกัด
หากเป็นนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป กรุณาดูหมวดกิจกรรม(ค่าชั่วโมง) ได้ในลิงก์รายละเอียดกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม โดยยึดตามรายละเอียดกิจกรรมที่ผู้จัดกิจกรรมให้ไว้