กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
วันที่กิจกรรม
หมวดกิจกรรม(ค่าชั่วโมง)
จำนวนที่สมัคร
จำนวนรับสมัคร
วันที่รับสมัคร
กิจกรรมของสังกัด
1
โครงการเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2566
17/12/2566-17/12/2566
กิจกรรมเลือกเข้าร่วม(3ชม.)
286
500
08/11/2566-15/12/2566
หน่วยกิจการนักศึกษา
2
Science smart skills : กฎหมายควรรู้ ดูแลตัวเอง
07/12/2566-07/12/2566
(2ชม.)
119
200
22/11/2566-06/12/2566
คณะวิทยาศาสตร์
3
Science smart skill : Resume โดนใจ สัมภาษณ์งานยังไงให้ได้งาน
16/12/2566-16/12/2566
(6ชม.)
150
150
22/11/2566-14/12/2566
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ ต่างสาขาวิชาที่สนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อสาขาวิชาที่ตนเองสังกัด
หากเป็นนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป กรุณาดูหมวดกิจกรรม(ค่าชั่วโมง) ได้ในลิงก์รายละเอียดกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม โดยยึดตามรายละเอียดกิจกรรมที่ผู้จัดกิจกรรมให้ไว้